Bosman

Bosman is een leverancier van medische en orthopedische hulpmiddelen. Wij bieden particulieren, zorgprofessionals en zorginstellingen een compleet assortiment medische hulpmiddelen op het gebied van diabetes, incontinentie en urologie, stoma en orthopedie. Bosman heeft met het leveren van medische en orthopedische hulpmiddelen een duidelijke missie. Bosman wil de particuliere zorggebruiker ondersteunen bij het realiseren van maximale levenskwaliteit. En alleen onze klanten bepalen wat dat voor hen betekent, maximale levenskwaliteit. Voor de n is dat het kunnen bedwingen van de Kilimanjaro, voor de ander is het hebben van lotgenotencontact belangrijk. Ons maakt het niet uit, als onze klant er zich maar goed bij voelt. Iedereen is tenslotte anders. En van de manieren waarop Bosman daarin kan ondersteunen, is door sponsoring van projecten die bijdragen aan deze missie. Daarom ondersteunen wij de Bas van de Goor Foundation. De Bas van de Goor Foundation wil mensen met diabetes informeren over de positieve effecten die sport op hen heeft en laten zien dat diabetes geen obstakel hoeft te zijn om te kunnen sporten. Bosman ondersteunt de Bas van de Goor Foundation niet alleen financieel, maar ook met het leveren van benodigdheden voor de clinics en de sportkampen voor jongeren.