Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Iedereen zou eigenlijk vijf dagen in de week dertig minuten (matig intensief) moeten bewegen. Kinderen zelfs elke dag zestig minuten.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) wil mensen stimuleren meer te sporten en te bewegen om zo gezondheid, participatie en leefbaarheid te bevorderen. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlanders dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen gestegen naar 55 procent. Dat betekent dat ongeveer negen miljoen Nederlanders iedere dag dertig minuten matig intensief bewegen. Maar er zijn nog steeds mensen die te weinig bewegen, zoals leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, mensen met een chronische aandoening, 55-plussers en mensen met zittend werk. Met allerlei programma’s, actieplannen en campagnes (www.30minutenbewegen.nl) brengt NISB juist deze groepen in beweging.

Laura Butselaar is medewerker voor de BeweegKuur, een beweegprogramma dat in opdracht van VWS door NISB wordt ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2 of een hoog risico daarop. NISB ondersteunt Laura van harte bij haar deelname aan de Kilimanjaro Challenge 2008, juist omdat zij laat zien dat sporten voor mensen met een chronische aandoening er gewoon bij hoort.

Het Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties daarvan te voorkomen en te genezen. Het Diabetes Fonds geeft mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek.

Het Diabetes Fonds helpt Laura graag naar de top, want deze prestatie verdient onze steun! Laura wil met deze topprestatie bewijzen dat met diabetes nog heel veel mogelijk is en aandacht vragen voor het belang van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 1. Via www.geefsamen.nl/helplauranaardetop zamelt Laura met haar beklimming geld via in voor onderzoek. Het Fonds onderschrijft de actie van Laura om met de beklimming van de Kilimanjaro aandacht te vragen voor diabetes en voor het belang van wettenschappelijk onderzoek naar diabetes. Het Diabetes Fonds roept iedereen op om Laura ook te steunen. Help Laura naar de top en help het Diabetes Fonds aan geld voor onderzoek! Sponsor haar actie via www.geefsamen.nl/helplauranaardetop! Wilt u meer doen? Vertel dan zoveel mogelijk familie, vrienden, kennissen, buren, collegas, sportmaatjes en andere mensen over haar sportieve actie en vraag haar te sponsoren in de strijd tegen diabetes.